Richtlijnen
Via my.hifi kunnen hobbyisten, liefhebbers en elke andere geÔnteresseerden een homepage maken over particuliere hifi-installaties.

Om te zorgen dat my.hifi niet misbruikt wordt en alle gebruikers maximaal alle opties kunnen gebruiken, zijn er een aantal regels opgesteld. Iedereen die een set aanmaakt geeft automatisch te kennen met deze regels akkoord te gaan.

Hieronder vindt u de voorwaarden waaronder u actief deel kunt nemen aan de rubriek my.hifi van HiFi.nl. U leest hierin uw rechten en plichten, alsook de richtlijnen en verschillende praktische tips. Zodra u akkoord gaat met deze voorwaarden en de aanmeldgegevens invult, ontvangt u een bevestiging van uw registratie op het door u aangegeven e-mail adres. Vervolgens kunt u uw inschrijving per e-mail bevestigen. Direct daarna kunt u starten met het aanmaken van uw eigen set. Omdat u uw inschrijvingsbevestiging ontvangt per e-mail is het belangrijk dat u uw (eigen!) e-mail adres correct invult.

Gaat u niet akkoord met de voorwaarden, dan kunt u zich niet registreren.

LEEST U NU EERST DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN
(waarna u zich op een eenvoudige manier kunt registreren)

HiFi.nl en my.hifi

HiFi.nl in het algemeen de rubriek my.hifi in het bijzonder zorgen voor enthousiasme en een verhoging van kennis over HiFi-produkten en -ontwikkelingen. my.hifi is bedacht, ontwikkeld en geÔmplementeerd door HiFi.nl. Gebruikers kunnen hier zelf veel en relevante informatie publiceren, informatie van anderen bekijken en natuurlijk anderen laten delen in de eigen kennis en ervaringen.

HiFi.nl is er voor de Nederlandstalige bezoekers in Nederland, BelgiŽ en de rest van de wereld, maar ook voor Nederlandse importeurs en HiFi-speciaalzaken. Onvolledige en onjuiste berichten op my.hifi die particulieren en/of bedrijven schaden, kwetsen, of in een onjuist daglicht stellen zullen niet getolereerd worden en kunnen zonder opgaaf van reden worden aangepast en/of verwijderd.

HiFi.nl is onafhankelijk en is er niet exclusief voor een paar winkels of merken, maar streeft naar volledigheid en objectiviteit. De artikelen en recensies op HiFi.nl worden inhoudelijk niet gestuurd door importeurs of fabrikanten, maar worden door de redactie verkregen via vrije nieuwsgaring, perscontacten en ingezonden mededelingen. De medewerking van de importeurs en winkels is hierbij natuurlijk een must: zij hebben de expertise en de producten waar u in geÔnteresseerd bent. Deze Nederlandse bedrijven worden door HiFi.nl van harte ondersteund en gepromoot. Daarentegen zullen internetwinkels (behalve muziekwinkel http://shop.muziek.nl), niet-officiŽle en/of buitenlandse dealers niet op promotie van HiFi.nl kunnen rekenen. Berichten hierover zullen worden verwijderd, hierover zal niet worden gecorrespondeerd.

Algemene richtlijnen

De rubriek my.hifi is een applicatie van HiFi.nl. Dit wil zeggen dat alle geregistreerde leden gasten zijn en zich daarom ook dienen te houden aan de richtlijnen en voorwaarden zoals geformuleerd voor de rubriek my.hifi. my.hifi is er om de bezoekers de mogelijkheid te geven veel en goede informatie te vinden en uit te wisselen. Het beheer zal er alles aan doen wat in haar vermogen ligt om de kwaliteit van my.hifi te waarborgen en op een hoog niveau te houden.

Geen redactionele verantwoordelijkheid HiFi.nl

De informatie in my.hifi vallen op geen enkele wijze onder de redactionele verantwoordelijkheid van de makers van HiFi.nl noch van de redactie en de auteurs van HiFi.nl. Wel stelt HiFi.nl zich ten taak om de kwaliteit van my.hifi zo goed mogelijk te bewaken. Hierbij zullen volgens de geformuleerde richtlijnen verschillende beheerders actief worden ingezet om de geplaatste sets regelmatig te toetsen aan de hand van deze richtlijnen. Dit kost hen veel tijd en energie en we rekenen erop dat u hen dus met respect zult behandelen. Over deze voorwaarden, een besluit van de beheerders om een bericht te verwijderen of een besluit om een bezoeker de toegang tot het my.hifi te ontzeggen, wordt zoveel mogelijk informatie gegeven. Geplaatste teksten en/of sets die de etiquette (zie onder) grof met voeten treden kunnen verwijderd worden zonder dat hierover wordt gecorrespondeerd.

Afspraken en etiquette

Bij voorkeur zouden we deze richtlijnen willen beperken tot 1 woord:

Respect

.. echter, helaas blijkt dit in de praktijk niet afdoende. Daarom dat we nog een aantal expliciete afspraken hebben geformuleerd. Om ervoor te zorgen dat my.hifi op de juiste manier gebruikt wordt, dient iedereen op z'n minst de volgende concrete regels na te leven:

 • Alles wat de snelheid, beschikbaarheid of sfeer van my.hifi negatief en/of nadelig beÔnvloedt is streng verboden.
 • HiFi.nl staat op geen enkele wijze kwetsend, beledigend, racistisch, lasterlijk of seksistisch taalgebruik toe.
 • Per gebruiker kan er maar 1 set aangemaakt worden. Het is niet toegestaan meerdere sets aan te maken.
 • Het is niet toegestaan om een bestaande set opnieuw te plaatsen onder een andere gebruikersnaam en/of met een jongere plaatsingsdatum om op die manier de vindbaarheid van de set op my.hifi te manipuleren.
 • Het is niet toegestaan pogingen te ondernemen om via al dan niet vervalste links op externe sites de positie van de set op my.hifi of de waardering van de set te manipuleren. my.hifi is een informatieve rubriek, geen wedstrijd.
 • Sets die niet over HiFi en/of Audio-Video gaan zijn niet toegestaan. - "Spam", verbaal geweld en criminele praktijken worden niet toegestaan.
 • Posts die onjuist, lasterlijk, beledigend, bedreigend en/of doelbewust tot beschadiging (van gebruikers) van my.hifi en particulieren of bedrijven kunnen leiden zijn niet toegestaan. Een ieder in my.hifi wordt in zijn of haar waarde gelaten.
 • Licentie- of copyrightschendingen zijn vanzelfsprekend niet toegestaan, dit geldt zowel voor teksten als voor foto's .
 • Het gebruik van "clone accounts" (het openen van een nieuwe account onder een andere naam dan degene die eenmaal door wangedrag verwijderd is) is verboden.
 • Scripting of het geautomatiseerd onderhouden van een set is niet toegestaan.
 • "Account sharing" (uw lidmaatschap delen met anderen) is verboden. Maar het is ook niet handig: iedereen kan zich registreren voor my.hifi; uw aanmelding is persoonsgebonden.
 • Berichten mogen niet in strijd zijn met de Nederlandse wet of de privacy van anderen.
 • Er mogen geen commerciŽle uitingen in het my.hifi worden geplaatst zonder toestemming van het beheer. CommerciŽle boodschappen (reclame) op my.hifi zijn niet toegestaan zonder expliciete toestemming van de beheerders van my.hifi.


Gebruikers die van mening zijn dat bepaalde berichten in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen my.hifi hiervan via een e-mail aan myhifi@hifi.nl op de hoogte stellen. Indien een of meerdere van bovenstaande regels niet gerespecteerd wordt kunnen de moderatoren van my.hifi of het beheer van HiFi.nl ervoor kiezen waarschuwingen uit te delen of besluiten de desbetreffende gebruiker en/of bepaalde sets te verwijderen uit my.hifi. Het beheer van my.hifi bepaalt wanneer de richtlijnen wel of niet overtreden worden. Zo kan in het geval van een onjuist gebruik een deel van of het hele set verwijderd worden. Of een set wel of niet aan de voorwaarden voldoet zoals gesteld in deze richtlijnen wordt bepaald door het beheer van my.hifi.

U kunt via het e-mail adres myhifi@hifi.nl altijd uw klacht kenbaar maken aan het my.hifibeheer. De beheerders zullen uw klacht zo snel mogelijk bekijken en eventuele posts die niet aan de etiquette voldoen direct aanpassen of verwijderen.

Intellectueel eigendom en content

De gebruiker van my.hifi zal geen informatie op my.hifi uploaden of plaatsen die inbreuk maakt op een patent, merknaam, handelsnaam, merkgeheim, copyright of een andere vorm van eigendomsrecht ("Rechten") van een persoon of partij. Door het toevoegen van informatie geeft de gebruiker automatisch aan dat de eigenaar van de door de gebruiker geplaatste content de gebruiker expliciet de toestemming heeft gegeven aan my.hifi om royalties-vrij, levenslang, onomkeerbaar en niet-uitsluitend deze informatie wereldwijd te gebruiken, reproduceren, modificeren, aan te passen, publiceren, vertalen, distribueren, presenteren en te weergeven in de volledige vorm of delen daarvan, en/of te incorporeren in andere werken, andere vormen en media of technologie die nu bekend is of later dan plaatsing ontwikkeld wordt. Het is geenszins de bedoeling om foto's van toegevoegde sets buiten my.hifi.nl of hifi.nl commercieŽl te exploiteren.

my.hifi is niet verantwoordelijk voor elke vorm van informatie en inhoud die gepresenteerd wordt binnen my.hifi. my.hifi bekijkt vooraf niet bij elke registratie en/of set wijziging welke informatie door de gebruikers wordt geplaatst vanuit het oogpunt van het Privacy Statement of de Disclaimer. Het beheer van my.hifi controleert steekproefsgewijs de aard en kwaliteit van de toegevoegde sets. Klanten over sets kunt u altijd per e-mail sturen naar: myhifi@hifi.nl.

Vrijheid van meningsuiting, laster en smaad

HiFi.nl is een groot voorstander van vrijheid van meningsuiting. Dit is echter niet hetzelfde als altijd en heel hard maar te kunnen roepen wat men vindt te moeten kunnen roepen. Dit laatste kan namelijk in sommige gevallen vrij eenvoudig leiden tot laster en/of smaad. De scheidslijn is inderdaad dun en van een complexe aard. Voor de goede orde even de definities (volgens De Dikke van Dale) op een rijtje: Laster is de aantasting van iemands eer en goede naam door het verspreiden van onbewezen beschuldigingen. Smaad is de aantasting van iemands eer of goede naam in woord of geschrift. Aan laster en smaad zal my.hifi op geen enkele wijze meewerken.

Problemen

my.hifi is er om te spreken over merken en produkten. We stellen als voorwaarde dat het geven van informatie over merken en/of het discussiŽren hierover op een respectvolle, beschaafde en constructieve manier gebeurt. Schelden of ongenuanceerd persoonlijke meningen uiten die in strijd zijn met de etiquette worden niet toegestaan. Het maakt u ongeloofwaardig en tevens zult u merken dat u niet meer welkom bent op my.hifi.

Vragen en opmerkingen over het functioneren van en ingrijpen door het beheer dienen niet "en public" te worden geuit. Als u een probleem heeft neemt u persoonlijk contact met hen op via myhifi@hifi.nl. U zult snel bemerken dat de beheerders buitengewoon redelijke en intelligente mensen zijn.

Elke bezoeker aan my.hifi dient elke andere gebruiker met het juiste respect te behandelen. Los problemen op een volwassen manier op. Elk goed opgelost probleem is een plezierige ervaring. Nogmaals, u kunt bij problemen, onenigheid etc. altijd contact opnemen met het beheer van my.hifi via e-mail.

Een aantal belangrijke aandachtspunten

Gebruik geen al te grote foto's. Houdt u zich aan de richtlijnen die u leest tijdens het aanmaken van uw set en het toevoegen van foto's.

my.hifi zal nooit ergens anders dan op my.hifi om uw loginnaam of wachtwoord vragen. Geef dan ook nooit uw login of wachtwoord aam iemand die beweert dat hij/zij werkzaam is voor my.hifi. Bij twijfel kunt u my.hifi altijd benaderen via mail: myhifi@hifi.nl.

Vul tijdens de registratieprocedure altijd een geldig emailadres in. Zonder geldig emailadres wordt uw set niet geactiveerd. my.hifi geeft geen emailadressen aan derden, wel ontvangt u als geregistreerd lid van my.hifi periodiek de gratis nieuwsbrief van HiFi.nl: de HiFi-zine.

Voor de wijze waarop u optimaal gebruik maakt van my.hifi verwijzen wij u graag naar de speciaal hiervoor geschreven FAQ-teksten welke u altijd kunt raadplegen vanuit my.hifi. Hiervoor klikt u op de link "FAQ", boven aan my.hifi. Leest u deze FAQ teksten tenminste ťťn keer goed door: het zal u enkele hele handige tips opleveren.

HiFi.nl heeft het recht dit reglement van tijd tot tijd te wijzigen en nadere regels vast te stellen. Van dergelijke wijzigingen en nadere regels wordt mededeling gedaan op de website en/of middels andere informatiebronnen van HiFi.nl.

Om actief gebruik te kunnen maken van my.hifi dient men zich te registreren. Om te kunnen registreren en een gebruikersset aan te maken, gaat een gebruiker per direct, altijd en volledig akkoord met de voorwaarden zoals deze gesteld zijn door my.hifi. Gebruikers die zich op welke wijze dan ook niet houden aan de richtlijnen kunnen onverwijld en zonder correspondentie de toegang tot (delen van) HiFi.nl en dus ook my.hifi ontzegd worden.

Door deelname aan my.hifi zegt u expliciet toe HiFi.nl en medewerkers van HiFi.nl volledig te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor enige claim die het gevolg is van door het door u geplaatste set. Om de identiteit van anonieme gebruikers indien nodig te kunnen achterhalen, worden zoals bij veel andere websites IP-adressen gelogd. Deze informatie zal uitsluitend en alleen gebruikt worden in het geval van het moeten verwijderen van een my.hifi gebruiker en niet voor het vergaren van informatie over individueel gebruik van het my.hifi.

Tenslotte

Bovenstaande klinkt vrij strikt en streng. We kunnen echter beter vooraf duidelijk zijn zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Veruit het grootste deel van onze huidige en toekomstige gebruikers zijn gebaat bij een strikt gereguleerd my.hifi. Voor diegenen die my.hifi werkelijk goedgezind zijn, is het akkoord gaan met bovenstaande dan ook geen enkel probleem. We vertrouwen erop dat we hiermee genoeg duidelijk hebben gemaakt dat we een zťro-tolerance beleid voor ogen hebben en zullen nastreven. Alleen op deze manier kunnen we my.hifi in de juiste banen leiden. Hoewel alles wat hierboven staat geaccepteerd en nageleefd zal worden door het merendeel van de leden vinden we het toch nodig dit eenduidig te formuleren. Maar u weet hoe het gaat: een klein groepje verpest het vaak voor de rest. Dit zullen we niet toestaan. my.hifi is er voor de "goedwillenden". Zij begrijpen de aard van bovenstaande toonzetting wel ;-)

Namens de beheerders van my.hifi en medewerkers van HiFi.nl wensen wij u een bijzonder plezierige tijd en veel kennis toe op my.hifi van HiFi.nl,

Jean-Pierre Joos
Beheer HiFi.nl

(c) 2009 - 2012 Xingo / HiFi.nl


 
Statistieken
We hebben 30495 geregistreerde leden. 5 nieuwe leden de afgelopen 24 uur. De meest bekeken set: Nico (261624).

Meest bekeken

Mail naar een vriend(in)

Sets besproken door de HiFi.nl

Hoogst gewaardeerd

Duurste

my.hifi.nlHiFi.nl - Muziek - Film - Lifestyle - Hoogwaardige weergave van audio, video, muziek en film
 

Richtlijnen
Via my.hifi kunnen hobbyisten, liefhebbers en elke andere geÔnteresseerden een homepage maken over particuliere hifi-installaties.

Om te zorgen dat my.hifi niet misbruikt wordt en alle gebruikers maximaal alle opties kunnen gebruiken, zijn er een aantal regels opgesteld. Iedereen die een set aanmaakt geeft automatisch te kennen met deze regels akkoord te gaan.

Hieronder vindt u de voorwaarden waaronder u actief deel kunt nemen aan de rubriek my.hifi van HiFi.nl. U leest hierin uw rechten en plichten, alsook de richtlijnen en verschillende praktische tips. Zodra u akkoord gaat met deze voorwaarden en de aanmeldgegevens invult, ontvangt u een bevestiging van uw registratie op het door u aangegeven e-mail adres. Vervolgens kunt u uw inschrijving per e-mail bevestigen. Direct daarna kunt u starten met het aanmaken van uw eigen set. Omdat u uw inschrijvingsbevestiging ontvangt per e-mail is het belangrijk dat u uw (eigen!) e-mail adres correct invult.

Gaat u niet akkoord met de voorwaarden, dan kunt u zich niet registreren.

LEEST U NU EERST DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN
(waarna u zich op een eenvoudige manier kunt registreren)

HiFi.nl en my.hifi

HiFi.nl in het algemeen de rubriek my.hifi in het bijzonder zorgen voor enthousiasme en een verhoging van kennis over HiFi-produkten en -ontwikkelingen. my.hifi is bedacht, ontwikkeld en geÔmplementeerd door HiFi.nl. Gebruikers kunnen hier zelf veel en relevante informatie publiceren, informatie van anderen bekijken en natuurlijk anderen laten delen in de eigen kennis en ervaringen.

HiFi.nl is er voor de Nederlandstalige bezoekers in Nederland, BelgiŽ en de rest van de wereld, maar ook voor Nederlandse importeurs en HiFi-speciaalzaken. Onvolledige en onjuiste berichten op my.hifi die particulieren en/of bedrijven schaden, kwetsen, of in een onjuist daglicht stellen zullen niet getolereerd worden en kunnen zonder opgaaf van reden worden aangepast en/of verwijderd.

HiFi.nl is onafhankelijk en is er niet exclusief voor een paar winkels of merken, maar streeft naar volledigheid en objectiviteit. De artikelen en recensies op HiFi.nl worden inhoudelijk niet gestuurd door importeurs of fabrikanten, maar worden door de redactie verkregen via vrije nieuwsgaring, perscontacten en ingezonden mededelingen. De medewerking van de importeurs en winkels is hierbij natuurlijk een must: zij hebben de expertise en de producten waar u in geÔnteresseerd bent. Deze Nederlandse bedrijven worden door HiFi.nl van harte ondersteund en gepromoot. Daarentegen zullen internetwinkels (behalve muziekwinkel http://shop.muziek.nl), niet-officiŽle en/of buitenlandse dealers niet op promotie van HiFi.nl kunnen rekenen. Berichten hierover zullen worden verwijderd, hierover zal niet worden gecorrespondeerd.

Algemene richtlijnen

De rubriek my.hifi is een applicatie van HiFi.nl. Dit wil zeggen dat alle geregistreerde leden gasten zijn en zich daarom ook dienen te houden aan de richtlijnen en voorwaarden zoals geformuleerd voor de rubriek my.hifi. my.hifi is er om de bezoekers de mogelijkheid te geven veel en goede informatie te vinden en uit te wisselen. Het beheer zal er alles aan doen wat in haar vermogen ligt om de kwaliteit van my.hifi te waarborgen en op een hoog niveau te houden.

Geen redactionele verantwoordelijkheid HiFi.nl

De informatie in my.hifi vallen op geen enkele wijze onder de redactionele verantwoordelijkheid van de makers van HiFi.nl noch van de redactie en de auteurs van HiFi.nl. Wel stelt HiFi.nl zich ten taak om de kwaliteit van my.hifi zo goed mogelijk te bewaken. Hierbij zullen volgens de geformuleerde richtlijnen verschillende beheerders actief worden ingezet om de geplaatste sets regelmatig te toetsen aan de hand van deze richtlijnen. Dit kost hen veel tijd en energie en we rekenen erop dat u hen dus met respect zult behandelen. Over deze voorwaarden, een besluit van de beheerders om een bericht te verwijderen of een besluit om een bezoeker de toegang tot het my.hifi te ontzeggen, wordt zoveel mogelijk informatie gegeven. Geplaatste teksten en/of sets die de etiquette (zie onder) grof met voeten treden kunnen verwijderd worden zonder dat hierover wordt gecorrespondeerd.

Afspraken en etiquette

Bij voorkeur zouden we deze richtlijnen willen beperken tot 1 woord:

Respect

.. echter, helaas blijkt dit in de praktijk niet afdoende. Daarom dat we nog een aantal expliciete afspraken hebben geformuleerd. Om ervoor te zorgen dat my.hifi op de juiste manier gebruikt wordt, dient iedereen op z'n minst de volgende concrete regels na te leven:

 • Alles wat de snelheid, beschikbaarheid of sfeer van my.hifi negatief en/of nadelig beÔnvloedt is streng verboden.
 • HiFi.nl staat op geen enkele wijze kwetsend, beledigend, racistisch, lasterlijk of seksistisch taalgebruik toe.
 • Per gebruiker kan er maar 1 set aangemaakt worden. Het is niet toegestaan meerdere sets aan te maken.
 • Het is niet toegestaan om een bestaande set opnieuw te plaatsen onder een andere gebruikersnaam en/of met een jongere plaatsingsdatum om op die manier de vindbaarheid van de set op my.hifi te manipuleren.
 • Het is niet toegestaan pogingen te ondernemen om via al dan niet vervalste links op externe sites de positie van de set op my.hifi of de waardering van de set te manipuleren. my.hifi is een informatieve rubriek, geen wedstrijd.
 • Sets die niet over HiFi en/of Audio-Video gaan zijn niet toegestaan. - "Spam", verbaal geweld en criminele praktijken worden niet toegestaan.
 • Posts die onjuist, lasterlijk, beledigend, bedreigend en/of doelbewust tot beschadiging (van gebruikers) van my.hifi en particulieren of bedrijven kunnen leiden zijn niet toegestaan. Een ieder in my.hifi wordt in zijn of haar waarde gelaten.
 • Licentie- of copyrightschendingen zijn vanzelfsprekend niet toegestaan, dit geldt zowel voor teksten als voor foto's .
 • Het gebruik van "clone accounts" (het openen van een nieuwe account onder een andere naam dan degene die eenmaal door wangedrag verwijderd is) is verboden.
 • Scripting of het geautomatiseerd onderhouden van een set is niet toegestaan.
 • "Account sharing" (uw lidmaatschap delen met anderen) is verboden. Maar het is ook niet handig: iedereen kan zich registreren voor my.hifi; uw aanmelding is persoonsgebonden.
 • Berichten mogen niet in strijd zijn met de Nederlandse wet of de privacy van anderen.
 • Er mogen geen commerciŽle uitingen in het my.hifi worden geplaatst zonder toestemming van het beheer. CommerciŽle boodschappen (reclame) op my.hifi zijn niet toegestaan zonder expliciete toestemming van de beheerders van my.hifi.


Gebruikers die van mening zijn dat bepaalde berichten in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen my.hifi hiervan via een e-mail aan myhifi@hifi.nl op de hoogte stellen. Indien een of meerdere van bovenstaande regels niet gerespecteerd wordt kunnen de moderatoren van my.hifi of het beheer van HiFi.nl ervoor kiezen waarschuwingen uit te delen of besluiten de desbetreffende gebruiker en/of bepaalde sets te verwijderen uit my.hifi. Het beheer van my.hifi bepaalt wanneer de richtlijnen wel of niet overtreden worden. Zo kan in het geval van een onjuist gebruik een deel van of het hele set verwijderd worden. Of een set wel of niet aan de voorwaarden voldoet zoals gesteld in deze richtlijnen wordt bepaald door het beheer van my.hifi.

U kunt via het e-mail adres myhifi@hifi.nl altijd uw klacht kenbaar maken aan het my.hifibeheer. De beheerders zullen uw klacht zo snel mogelijk bekijken en eventuele posts die niet aan de etiquette voldoen direct aanpassen of verwijderen.

Intellectueel eigendom en content

De gebruiker van my.hifi zal geen informatie op my.hifi uploaden of plaatsen die inbreuk maakt op een patent, merknaam, handelsnaam, merkgeheim, copyright of een andere vorm van eigendomsrecht ("Rechten") van een persoon of partij. Door het toevoegen van informatie geeft de gebruiker automatisch aan dat de eigenaar van de door de gebruiker geplaatste content de gebruiker expliciet de toestemming heeft gegeven aan my.hifi om royalties-vrij, levenslang, onomkeerbaar en niet-uitsluitend deze informatie wereldwijd te gebruiken, reproduceren, modificeren, aan te passen, publiceren, vertalen, distribueren, presenteren en te weergeven in de volledige vorm of delen daarvan, en/of te incorporeren in andere werken, andere vormen en media of technologie die nu bekend is of later dan plaatsing ontwikkeld wordt. Het is geenszins de bedoeling om foto's van toegevoegde sets buiten my.hifi.nl of hifi.nl commercieŽl te exploiteren.

my.hifi is niet verantwoordelijk voor elke vorm van informatie en inhoud die gepresenteerd wordt binnen my.hifi. my.hifi bekijkt vooraf niet bij elke registratie en/of set wijziging welke informatie door de gebruikers wordt geplaatst vanuit het oogpunt van het Privacy Statement of de Disclaimer. Het beheer van my.hifi controleert steekproefsgewijs de aard en kwaliteit van de toegevoegde sets. Klanten over sets kunt u altijd per e-mail sturen naar: myhifi@hifi.nl.

Vrijheid van meningsuiting, laster en smaad

HiFi.nl is een groot voorstander van vrijheid van meningsuiting. Dit is echter niet hetzelfde als altijd en heel hard maar te kunnen roepen wat men vindt te moeten kunnen roepen. Dit laatste kan namelijk in sommige gevallen vrij eenvoudig leiden tot laster en/of smaad. De scheidslijn is inderdaad dun en van een complexe aard. Voor de goede orde even de definities (volgens De Dikke van Dale) op een rijtje: Laster is de aantasting van iemands eer en goede naam door het verspreiden van onbewezen beschuldigingen. Smaad is de aantasting van iemands eer of goede naam in woord of geschrift. Aan laster en smaad zal my.hifi op geen enkele wijze meewerken.

Problemen

my.hifi is er om te spreken over merken en produkten. We stellen als voorwaarde dat het geven van informatie over merken en/of het discussiŽren hierover op een respectvolle, beschaafde en constructieve manier gebeurt. Schelden of ongenuanceerd persoonlijke meningen uiten die in strijd zijn met de etiquette worden niet toegestaan. Het maakt u ongeloofwaardig en tevens zult u merken dat u niet meer welkom bent op my.hifi.

Vragen en opmerkingen over het functioneren van en ingrijpen door het beheer dienen niet "en public" te worden geuit. Als u een probleem heeft neemt u persoonlijk contact met hen op via myhifi@hifi.nl. U zult snel bemerken dat de beheerders buitengewoon redelijke en intelligente mensen zijn.

Elke bezoeker aan my.hifi dient elke andere gebruiker met het juiste respect te behandelen. Los problemen op een volwassen manier op. Elk goed opgelost probleem is een plezierige ervaring. Nogmaals, u kunt bij problemen, onenigheid etc. altijd contact opnemen met het beheer van my.hifi via e-mail.

Een aantal belangrijke aandachtspunten

Gebruik geen al te grote foto's. Houdt u zich aan de richtlijnen die u leest tijdens het aanmaken van uw set en het toevoegen van foto's.

my.hifi zal nooit ergens anders dan op my.hifi om uw loginnaam of wachtwoord vragen. Geef dan ook nooit uw login of wachtwoord aam iemand die beweert dat hij/zij werkzaam is voor my.hifi. Bij twijfel kunt u my.hifi altijd benaderen via mail: myhifi@hifi.nl.

Vul tijdens de registratieprocedure altijd een geldig emailadres in. Zonder geldig emailadres wordt uw set niet geactiveerd. my.hifi geeft geen emailadressen aan derden, wel ontvangt u als geregistreerd lid van my.hifi periodiek de gratis nieuwsbrief van HiFi.nl: de HiFi-zine.

Voor de wijze waarop u optimaal gebruik maakt van my.hifi verwijzen wij u graag naar de speciaal hiervoor geschreven FAQ-teksten welke u altijd kunt raadplegen vanuit my.hifi. Hiervoor klikt u op de link "FAQ", boven aan my.hifi. Leest u deze FAQ teksten tenminste ťťn keer goed door: het zal u enkele hele handige tips opleveren.

HiFi.nl heeft het recht dit reglement van tijd tot tijd te wijzigen en nadere regels vast te stellen. Van dergelijke wijzigingen en nadere regels wordt mededeling gedaan op de website en/of middels andere informatiebronnen van HiFi.nl.

Om actief gebruik te kunnen maken van my.hifi dient men zich te registreren. Om te kunnen registreren en een gebruikersset aan te maken, gaat een gebruiker per direct, altijd en volledig akkoord met de voorwaarden zoals deze gesteld zijn door my.hifi. Gebruikers die zich op welke wijze dan ook niet houden aan de richtlijnen kunnen onverwijld en zonder correspondentie de toegang tot (delen van) HiFi.nl en dus ook my.hifi ontzegd worden.

Door deelname aan my.hifi zegt u expliciet toe HiFi.nl en medewerkers van HiFi.nl volledig te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor enige claim die het gevolg is van door het door u geplaatste set. Om de identiteit van anonieme gebruikers indien nodig te kunnen achterhalen, worden zoals bij veel andere websites IP-adressen gelogd. Deze informatie zal uitsluitend en alleen gebruikt worden in het geval van het moeten verwijderen van een my.hifi gebruiker en niet voor het vergaren van informatie over individueel gebruik van het my.hifi.

Tenslotte

Bovenstaande klinkt vrij strikt en streng. We kunnen echter beter vooraf duidelijk zijn zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Veruit het grootste deel van onze huidige en toekomstige gebruikers zijn gebaat bij een strikt gereguleerd my.hifi. Voor diegenen die my.hifi werkelijk goedgezind zijn, is het akkoord gaan met bovenstaande dan ook geen enkel probleem. We vertrouwen erop dat we hiermee genoeg duidelijk hebben gemaakt dat we een zťro-tolerance beleid voor ogen hebben en zullen nastreven. Alleen op deze manier kunnen we my.hifi in de juiste banen leiden. Hoewel alles wat hierboven staat geaccepteerd en nageleefd zal worden door het merendeel van de leden vinden we het toch nodig dit eenduidig te formuleren. Maar u weet hoe het gaat: een klein groepje verpest het vaak voor de rest. Dit zullen we niet toestaan. my.hifi is er voor de "goedwillenden". Zij begrijpen de aard van bovenstaande toonzetting wel ;-)

Namens de beheerders van my.hifi en medewerkers van HiFi.nl wensen wij u een bijzonder plezierige tijd en veel kennis toe op my.hifi van HiFi.nl,

Jean-Pierre Joos
Beheer HiFi.nl

(c) 2009 - 2012 Xingo / HiFi.nl


 
Statistieken
We hebben 30495 geregistreerde leden. 5 nieuwe leden de afgelopen 24 uur. De meest bekeken set: Nico (261624).

Meest bekeken

Mail naar een vriend(in)

Sets besproken door de HiFi.nl

Hoogst gewaardeerd

Duurste